Septictanks spelen een essentiële rol bij het afvoeren en behandelen van afvalwater op locaties zonder aansluiting op het openbare rioleringsnetwerk. Het correct plaatsen van een septictank is van groot belang voor een goede werking en het voorkomen van problemen in de toekomst. In deze blog bieden we een gedetailleerde gids met stappen om je te helpen begrijpen hoe een septictank wordt geplaatst.

Voorbereiding en ontwerp

Voordat je een septictank plaatst, moet je enkele belangrijke voorbereidende stappen nemen:

 1. Controleer de lokale regelgeving: Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten en controleer de vereisten en voorschriften met betrekking tot de installatie van septictanks in jouw regio.
 2. Bodemonderzoek: Laat een bodemonderzoek uitvoeren om de draagkracht en permeabiliteit van de bodem te bepalen. Dit beïnvloedt de keuze van de juiste tankgrootte en het ontwerp van het drainagesysteem.
 3. Ontwerp: Werk samen met een professional om een ontwerp te maken dat voldoet aan de lokale voorschriften en rekening houdt met de behoeften van jouw huishouden.

Graafwerkzaamheden

Het plaatsen van een septictank van https://www.septictank-iba.nl/ begint met de graafwerkzaamheden:

 • Bepaal de locatie: Kies een geschikte locatie voor de septictank, rekening houdend met de afstand tot de woning, de grondwaterstand, de toegankelijkheid voor onderhoud en de vereisten van de lokale regelgeving.
 • Graaf de put: Graaf een put van voldoende grootte en diepte om de septictank te huisvesten. Houd rekening met de vereiste afstanden tot andere structuren en de hoogte van de in- en uitlaatleidingen.
 • Zorg voor voldoende helling: Zorg ervoor dat de bodem van de put een lichte helling heeft om het afvalwater naar de tank te laten stromen en om later een goede afvoer mogelijk te maken.

Plaatsing van de septictank

Nu is het tijd om de septictank te plaatsen.

Controleer de tank: Controleer de septictank op beschadigingen en zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat je begint met de installatie.

Positioneer de tank: Plaats de septictank in de uitgegraven put en zorg ervoor dat deze waterpas staat. Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot de positionering en de vereiste afstanden tot andere structuren.

Verbind de in- en uitlaatleidingen: Verbind de inlaat- en uitlaatleidingen van de septictank volgens het ontwerp. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed zijn afgedicht om lekkage te voorkomen.

Aanleg van het drainagesysteem

Het drainagesysteem is verantwoordelijk voor de verspreiding en behandeling van het gezuiverde afvalwater:

 1. Plaatsing van de drainageleidingen: Leg de drainageroosters of -buizen op de juiste wijze aan volgens het ontwerp. Zorg voor voldoende helling en vermijd knikken of verstoppingen in de leidingen.
 2. Bedek de drainagelaag: Bedek de drainagelaag met grind of geotextiel om verstopping door vuil of sediment te voorkomen.
 3. Afdekking en afwerking: Dek de septictank af met een geschikte afdekking om ongewenste toegang te voorkomen. Werk het gebied rondom de tank af met gras of andere vegetatie.

Inspectie en onderhoud

Na de plaatsing van de septictank is het belangrijk om regelmatige inspecties en onderhoud uit te voeren:

 • Inspectie: Laat periodieke inspecties uitvoeren door een professional om ervoor te zorgen dat de tank en het drainagesysteem goed functioneren en vrij zijn van verstoppingen of schade.
 • Onderhoud: Volg de aanbevelingen van de fabrikant en professional voor het onderhoud van de septictank. Laat regelmatig de tank legen door een erkende afvalverwijderingsdienst.