De toenemende bezorgdheid over klimaatverandering heeft wereldwijd geleid tot een grotere focus op duurzaamheid en milieubewustzijn. Deze beweging strekt zich uit tot verschillende aspecten van ons dagelijks leven, inclusief de manier waarop we omgaan met het ontruimen van woningen. Het proces van ontruimen kan vaak leiden tot aanzienlijke hoeveelheden afval en milieuschade, maar met een bewuste aanpak kunnen we onze ecologische voetafdruk minimaliseren. 

Minimaliseer afval

Een van de eerste stappen naar een duurzame ontruiming is het minimaliseren van afval. Voordat je begint met het ontruimingsproces, is het raadzaam om een inventarisatie te maken van alle spullen in de woning en te bepalen wat er hergebruikt, gerecycled of weggegooid kan worden. Het doneren van bruikbare items aan lokale liefdadigheidsinstellingen of tweedehandswinkels is een uitstekende manier om de levensduur van deze spullen te verlengen en tegelijkertijd anderen te helpen. Er zijn ook bedrijven die de complete inboedel opkopen, dit scheelt de tijd en stress van het apart verkopen van spullen.

Recycling en upcycling

Wanneer bepaalde items niet kunnen worden hergebruikt of gedoneerd, is recycling de volgende beste optie. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de recyclingfaciliteiten en -procedures in jouw omgeving en sorteer het afval dienovereenkomstig. Sommige materialen, zoals papier, karton, plastic, glas en metaal, kunnen vaak worden gerecycled. Overweeg ook om creatief te zijn en sommige items een nieuw leven te geven door middel van upcycling. Bijvoorbeeld, oude meubels kunnen worden opgeknapt of omgebouwd tot nieuwe functionele stukken.

Energie-efficiëntie

Tijdens het ontruimingsproces is het belangrijk om bewust om te gaan met energie. Zorg ervoor dat alle lichten en elektronische apparaten worden uitgeschakeld wanneer ze niet in gebruik zijn. Het is ook verstandig om energiezuinige verlichting te gebruiken, zoals LED-lampen, indien nodig. Als er meubels of apparaten zijn die niet worden meegenomen, schakel ze dan uit en trek de stekkers uit het stopcontact om onnodig energieverbruik te voorkomen.

Duurzaam transport

Bij het verplaatsen van spullen van de ene locatie naar de andere, kies voor duurzaam transport. Als het mogelijk is, gebruik dan milieuvriendelijke vervoersmiddelen, zoals elektrische voertuigen of fietsen, vooral voor korte afstanden. Als je een verhuiswagen moet huren, informeer dan naar bedrijven die gebruik maken van energiezuinige voertuigen en die proberen hun koolstofemissies te verminderen.

Milieuvriendelijke schoonmaakproducten

Tijdens het ontruimingsproces moet er vaak schoongemaakt worden. Kies bij het selecteren van schoonmaakproducten voor milieuvriendelijke opties. Veel commerciële schoonmaakproducten bevatten giftige chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor zowel de gezondheid als het milieu. Kijk in plaats daarvan naar biologisch afbreekbare en niet-toxische alternatieven die de impact op het milieu minimaliseren.


Bron: https://woningontruimingutrecht.com/

Septictanks spelen een essentiële rol bij het afvoeren en behandelen van afvalwater op locaties zonder aansluiting op het openbare rioleringsnetwerk. Het correct plaatsen van een septictank is van groot belang voor een goede werking en het voorkomen van problemen in de toekomst. In deze blog bieden we een gedetailleerde gids met stappen om je te helpen begrijpen hoe een septictank wordt geplaatst.

Voorbereiding en ontwerp

Voordat je een septictank plaatst, moet je enkele belangrijke voorbereidende stappen nemen:

 1. Controleer de lokale regelgeving: Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten en controleer de vereisten en voorschriften met betrekking tot de installatie van septictanks in jouw regio.
 2. Bodemonderzoek: Laat een bodemonderzoek uitvoeren om de draagkracht en permeabiliteit van de bodem te bepalen. Dit beïnvloedt de keuze van de juiste tankgrootte en het ontwerp van het drainagesysteem.
 3. Ontwerp: Werk samen met een professional om een ontwerp te maken dat voldoet aan de lokale voorschriften en rekening houdt met de behoeften van jouw huishouden.

Graafwerkzaamheden

Het plaatsen van een septictank van https://www.septictank-iba.nl/ begint met de graafwerkzaamheden:

 • Bepaal de locatie: Kies een geschikte locatie voor de septictank, rekening houdend met de afstand tot de woning, de grondwaterstand, de toegankelijkheid voor onderhoud en de vereisten van de lokale regelgeving.
 • Graaf de put: Graaf een put van voldoende grootte en diepte om de septictank te huisvesten. Houd rekening met de vereiste afstanden tot andere structuren en de hoogte van de in- en uitlaatleidingen.
 • Zorg voor voldoende helling: Zorg ervoor dat de bodem van de put een lichte helling heeft om het afvalwater naar de tank te laten stromen en om later een goede afvoer mogelijk te maken.

Plaatsing van de septictank

Nu is het tijd om de septictank te plaatsen.

Controleer de tank: Controleer de septictank op beschadigingen en zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat je begint met de installatie.

Positioneer de tank: Plaats de septictank in de uitgegraven put en zorg ervoor dat deze waterpas staat. Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot de positionering en de vereiste afstanden tot andere structuren.

Verbind de in- en uitlaatleidingen: Verbind de inlaat- en uitlaatleidingen van de septictank volgens het ontwerp. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed zijn afgedicht om lekkage te voorkomen.

Aanleg van het drainagesysteem

Het drainagesysteem is verantwoordelijk voor de verspreiding en behandeling van het gezuiverde afvalwater:

 1. Plaatsing van de drainageleidingen: Leg de drainageroosters of -buizen op de juiste wijze aan volgens het ontwerp. Zorg voor voldoende helling en vermijd knikken of verstoppingen in de leidingen.
 2. Bedek de drainagelaag: Bedek de drainagelaag met grind of geotextiel om verstopping door vuil of sediment te voorkomen.
 3. Afdekking en afwerking: Dek de septictank af met een geschikte afdekking om ongewenste toegang te voorkomen. Werk het gebied rondom de tank af met gras of andere vegetatie.

Inspectie en onderhoud

Na de plaatsing van de septictank is het belangrijk om regelmatige inspecties en onderhoud uit te voeren:

 • Inspectie: Laat periodieke inspecties uitvoeren door een professional om ervoor te zorgen dat de tank en het drainagesysteem goed functioneren en vrij zijn van verstoppingen of schade.
 • Onderhoud: Volg de aanbevelingen van de fabrikant en professional voor het onderhoud van de septictank. Laat regelmatig de tank legen door een erkende afvalverwijderingsdienst.

Het effect van infiltratieputten op het klimaat

Infiltratieputten zijn een belangrijk middel om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Ze spelen een cruciale rol bij het beheren van regenwater, het verminderen van overstromingen en het verbeteren van de kwaliteit van het grondwater. Bovendien kunnen infiltratieputten ook helpen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en hittegolven, te verminderen.

Het opvangen van regenwater

Infiltratieputten zijn ontworpen om regenwater op te vangen en op te slaan in de grond. Dit voorkomt dat het water direct de riolering instroomt, wat kan leiden tot overbelasting van de riolering en overstromingen tijdens hevige regenval. Door het regenwater op te vangen en het langzaam in de bodem te laten sijpelen, wordt het grondwater aangevuld en de bodemvochtigheid verbeterd. Dit is vooral belangrijk in stedelijke gebieden waar de bodem vaak verhard is en het regenwater niet gemakkelijk kan doordringen.

Koeltebronnen tijdens hittegolven

Infiltratieputten kunnen ook helpen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Tijdens hittegolven kunnen infiltratieputten fungeren als koeltebronnen. Het grondwater dat via de putten wordt aangevuld, blijft koel en kan worden gebruikt om gebouwen te koelen of om groene ruimten te bevloeien. Dit vermindert de hitte in stedelijke gebieden en draagt bij aan het verminderen van het hitte-eiland effect.

Verminderen van droogte

Daarnaast kunnen infiltratieputten ook bijdragen aan het verminderen van droogte. Het regenwater dat in de grond wordt opgeslagen, kan langzaam weer worden afgegeven aan de omgeving. Dit zorgt voor een constante aanvulling van het grondwater en draagt bij aan het handhaven van een stabiel grondwaterpeil. Dit is vooral belangrijk in gebieden waar regelmatig periodes van droogte voorkomen, omdat het grondwater dan vaak snel daalt. Door het gebruik van infiltratieputten kan het grondwaterpeil op een natuurlijke manier worden op peil gehouden, waardoor er minder afhankelijkheid is van andere waterbronnen zoals rivieren en meren. Hierdoor kan het gebruik van infiltratieputten bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van droogte en kan het helpen om de watervoorziening op lange termijn te waarborgen.
Bron: https://www.infiltratieputten.nl/

Wat zijn de voordelen voor het klimaat met duurzame desinfectie?

Duurzaam desinfecteren is een belangrijke stap in de strijd tegen de verandering van het klimaat. Er zijn veel voordelen voor het milieu als we kiezen voor duurzame desinfectiemiddelen in plaats van traditionele chemicaliën.

Vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen

Ten eerste helpen duurzame desinfectiemiddelen bij het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Traditionele desinfectiemiddelen bevatten vaak chemicaliën die bijdragen aan luchtvervuiling en de ozonlaag aantasten wanneer ze worden afgebroken. Duurzame desinfectiemiddelen, zoals ozon en ultraviolet licht, hebben geen dergelijke negatieve gevolgen voor het milieu.

Besparen van energie

Ten tweede helpen duurzame desinfectiemiddelen bij het besparen van energie. Veel traditionele desinfectiemiddelen, zoals stoomreiniging, vereisen veel energie om te werken. Duurzame desinfectiemiddelen, zoals ultraviolet licht, zijn veel efficiënter en vereisen minder energie om hetzelfde werk te doen.

Beschermen van het watermilieu

Ten derde helpen duurzame desinfectiemiddelen bij het beschermen van het watermilieu. Traditionele desinfectiemiddelen kunnen schadelijk zijn voor het watermilieu wanneer ze in riolen of rivieren terechtkomen. Duurzame desinfectiemiddelen, zoals ozon, hebben geen dergelijke negatieve gevolgen voor het watermilieu.

Verminderen van afval

Tot slot helpt het gebruik van duurzame desinfectiemiddelen bij het verminderen van afval. Traditionele desinfectiemiddelen komen vaak in flessen die weggegooid moeten worden, terwijl duurzame desinfectiemiddelen, zoals ozon, opnieuw gegenereerd kunnen worden.

In samenvatting, er zijn veel voordelen voor het milieu als we kiezen voor duurzame desinfectiemiddelen. Door de luchtvervuiling, energiebesparings, waterbescherming en afvalreductie te verminderen, kunnen we bijdragen aan een gezondere planeet voor onszelf en toekomstige generaties.

Ben je op zoek naar een duurzame partner op het gebied van de zonne-energie? KiesZon vindt het een heel goed plan dat steeds meer bedrijven in Nederland zich oriënteren op het gebied van zonne-energie.

Benut het dakoppervlak van jouw bedrijf

Ruim negentig procent van de geschikte bedrijfspanden-daken beschikt nog niet over zonnepanelen en dat is zonde. Stel dat er op de helft van dit aantal bedrijfspanden-daken zonnepanelen zouden liggen dan kunnen alle huishoudens van Nederland van duurzame energie voorzien worden. Er ligt een duurzaam Nederland binnen handbereik.

Welke aanbieder voor zonnepanelen moet je kiezen

Zonnepanelen voor jouw bedrijf is een heel goed idee. Natuurlijk moet je kiezen voor een bedrijf die goed bij je past. Waar moet je zoal op letten bij het kiezen van de geschikte aanbieder:

·        Er zijn veel toetreders op de markt. Dat is goed maar hoeveel jaar ervaring heeft een aanbieder? Ook is het belangrijk te weten hoelang de aanbieder al zonnepanelen plaatst bij bedrijven.

·        Biedt de aanbieder het financieringsmodel dat bij jou past?

·        Wordt er garantie geboden op de opbrengst van de zonnepanelen en hoe verhoudt deze garantie zich?

·        Hoe is het onderhoud geregeld? Onderhoud van zonnepanelen is zeer belangrijk voor de opbrengst van energie.

KiesZon is een zeer betrouwbare partij

Met KiesZon als zonnepanelenpartner kies je voor een bedrijf met een ruime ervaring van maar liefst 10 jaar. Sinds het jaar 2009 kiezen zij compleet voor de solar revolutie. KiesZon heeft meer dan honderdduizend zonnepanelen aan bedrijven geleverd. Zij waren de eerste in de zonnepanelen op de zakelijke markt. Zij hebben samen met hun partners daarom als eerste de inmiddels overgenomen financieringsmodellen over te nemen zoals lease, dakverhuur of koop. Wil je meer weten over zonnepanelen voor bedrijven? Je kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen met een expert van het bedrijf.

Zonnepanelen voor bedrijven volgens het vier pijlermodel

Als eerste richten de engineers van KiesZon zich erop om het maximale uit het dak te halen. De ontwikkeling van jouw zonnestroom=project wordt verzorgd door hen. Zij berekenen precies hoeveel zonnepanelen er op het dak passen en hoeveel energie er opgewekt kan worden. Hier hoort ook bij dat zij berekenen ook aan de hand van het energieverbruik hoeveel van de opgewekte energie er zelf gebruikt kan worden en hoeveel er opgeslagen kan worden. Ook kunnen zij u vertellen over de sde++ subsidie.

Voor iedere situatie beidt KiesZon de beste financiering. Er kan gekozen worden voor lease, dakverhuur, of koop. In het geval van dakverhuur hoeft de dak eigenaar niet te investeren. KiesZon blijft eigenaar van jouw zakelijke zonnepanelen en neemt de investering volledig voor haar rekening. Jij profiteert dan direct van de dakverhuur- opbrengsten en een fors lagere energierekening.

Wanneer het project tot in de kleinte puntjes is geëngineerd en onafhankelijk door een derde partij is goedgekeurd gaat de realisatie van uw zonnepanelen beginnen. KiesZon heeft eigen opzichters en uitvoerders die het project soepel laten verlopen. Zij hanteren een strakke planning en hoge eisen aan de kwaliteit, veiligheid, aansluiting en afwerking.

Als het zover is dat het zonnestroom project in bedrijf is verzorgd KiesZon zelf de exploitatie. Zij werken met eigen monteurs, verrichten preventief en correct onderhoud. Jij hebt totaal geen omkijken naar het onderhoud.