Het effect van infiltratieputten op het klimaat

Infiltratieputten zijn een belangrijk middel om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Ze spelen een cruciale rol bij het beheren van regenwater, het verminderen van overstromingen en het verbeteren van de kwaliteit van het grondwater. Bovendien kunnen infiltratieputten ook helpen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en hittegolven, te verminderen.

Het opvangen van regenwater

Infiltratieputten zijn ontworpen om regenwater op te vangen en op te slaan in de grond. Dit voorkomt dat het water direct de riolering instroomt, wat kan leiden tot overbelasting van de riolering en overstromingen tijdens hevige regenval. Door het regenwater op te vangen en het langzaam in de bodem te laten sijpelen, wordt het grondwater aangevuld en de bodemvochtigheid verbeterd. Dit is vooral belangrijk in stedelijke gebieden waar de bodem vaak verhard is en het regenwater niet gemakkelijk kan doordringen.

Koeltebronnen tijdens hittegolven

Infiltratieputten kunnen ook helpen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Tijdens hittegolven kunnen infiltratieputten fungeren als koeltebronnen. Het grondwater dat via de putten wordt aangevuld, blijft koel en kan worden gebruikt om gebouwen te koelen of om groene ruimten te bevloeien. Dit vermindert de hitte in stedelijke gebieden en draagt bij aan het verminderen van het hitte-eiland effect.

Verminderen van droogte

Daarnaast kunnen infiltratieputten ook bijdragen aan het verminderen van droogte. Het regenwater dat in de grond wordt opgeslagen, kan langzaam weer worden afgegeven aan de omgeving. Dit zorgt voor een constante aanvulling van het grondwater en draagt bij aan het handhaven van een stabiel grondwaterpeil. Dit is vooral belangrijk in gebieden waar regelmatig periodes van droogte voorkomen, omdat het grondwater dan vaak snel daalt. Door het gebruik van infiltratieputten kan het grondwaterpeil op een natuurlijke manier worden op peil gehouden, waardoor er minder afhankelijkheid is van andere waterbronnen zoals rivieren en meren. Hierdoor kan het gebruik van infiltratieputten bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van droogte en kan het helpen om de watervoorziening op lange termijn te waarborgen.
Bron: https://www.infiltratieputten.nl/